Praktyki Erasmus+

OSTATNIA SZANSA!!!

Wolne miejsca na praktyki w ramach programu ERASMUS+ !!!

Zostało tylko 15 miejsc!

Osoby zainteresowane wyjazdem na praktykę w czasie wakacji (lipiec, sierpień i/lub wrzesień – musiałaby zakończyć się do 20.09.2016) roku akademickiego 2015/2016 w ramach programu Erasmus+ zapraszam do kontaktowania się ze mną osobiście (pok.1065) lub mailowo (k.perzynska@uwb.edu.pl.) w terminie do 20.04.2016.

Kto pierwszy, ten ma większą szansę!

Przypominam, że wyjazd na praktyki musi trwać minimum 2 miesiące.

Studenci III lub II roku, odpowiednio studiów I i II stopnia, mogą również ubiegać się o wyjazd na praktykę, która nastąpi już po obronie pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Krystyna Perzyńska
/koordynator wydziałowy Erasmus+/