Nasze sukcesy — detekcja fal grawitacyjnych

Udział w pierwszej bezpośredniej detekcji fal grawitacyjnych

11 lutego 2016 r.  została ogłoszona pierwsza bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych pochodzących z układu dwóch zlewających się czarnych dziur. Fale zarejestrowały dwa amerykańskie detektory Advanced LIGO, analizę zebranych przez te detektory danych prowadził międzynarodowy zespół LIGO-Virgo Collaboration. W jego skład wchodzi m.in. zespół Virgo Collaboration, w którym pracuje grupa kilkunastu polskich naukowców. Jednym z nich jest prof. Piotr Jaranowski z Wydziału Fizyki UwB.

Rola prof. Jaranowskiego polegała na udziale w stworzeniu (we współpracy z prof. Andrzejem Królakiem z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie) podstaw algorytmów i metod służących do wykrywania i estymacji parametrów sygnałów fal grawitacyjnych pochodzących z układów dwóch zlewających się zwartych obiektów. Badacze przyczynili się też do precyzyjnego modelowania sygnału fali grawitacyjnej z układu podwójnego.

Profesor Piotr Jaranowski związany jest z Uniwersytetem w Białymstoku od 1985 roku. Kieruje Zakładem Astronomii i Astrofizyki na Wydziale Fizyki UwB. Jest współautorem ponad 120 artykułów opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz (wraz z A. Królakiem) monografii „Analysis of Gravitational-Wave Data” wydanej przez Cambridge University Press. Prof. Piotr Jaranowski jest członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego.