Prodziekani Wydziału Fizyki w kadencji 2016-2020

Prodziekani Wydziału Fizyki w kadencji 2016-2020

31 maja 2016 r. decyzją Kolegium Elektorów Wydziału Fizyki, Prodziekanami wydziału na kadencję 2016-2020 zostali wybrani:

  • dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB. – Prodziekan ds. Ogólnych
  • dr hab. Marek Nikołajuk – Prodziekan ds. Studenckich

Dziekan-elekt, prof. dr hab. Piotr Jaranowski, wskazał Prodziekana prof. Andrzeja Andrejczuka jako pełniącego funkcję pierwszego zastępcy Dziekana.

 

Zastępca Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej, dr Piotr Zaleski.