Wizyta studentów z Grodna

Wizyta studentów z Grodna

W dniach 24-28 maja 2016 r. Wydział Fizyki UwB odwiedziła 9-osobowa grupa studentów z Wydziału Fizyczno-Technicznego Uniwersytetu im. J. Kupały w Grodnie (Białoruś) w ramach realizacji programu współpracy pomiędzy naszymi wydziałami.

studenciGrodno1

Studenci uczestniczyli w stażu, którego głównym celem było zaliczenie specjalnie zorganizowanych zajęć „Komputerowe techniki pomiarowe”. Studenci zapoznali się z komputerowymi zestawami pomiarowymi w laboratorium „LabFiz” oraz wykonali z dużym zainteresowaniem wybrane ćwiczenia laboratoryjne z zakresu fizyki medycznej.

studenciGrodno2

studenciGrodno3

W programie pobytu przewidziano również zwiedzanie laboratoriów naukowych Wydziału Fizyki oraz wizytę w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. prof. A. Myrchy.

Organizatorem stażu, opiekunem studentów oraz osobą prowadzącą zajęcia (z pomocą mgra W. Dobrogowskiego) był prof. Andrzej Stupakiewicz.

Pobyt studentów z Grodna sfinansował Uniwersytet w Białymstoku.

Szczegóły oraz pełną dokumentację fotograficzną wizyty można znaleźć na stronie Uniwersytetu w Grodnie http://www.ftf.grsu.by/284-studenty-fiziko-tekhnicheskogo-fakulteta-proshli-stazhirovku-na-fizicheskom-fakultete-universiteta-v-belostoke.html