Awansujemy w Rankingu Perspektyw!

Awansujemy w Rankingu Perspektyw!

perspektywy2016Jesteśmy na wysokim, 10-tym miejscu w Polsce wśród wydziałów fizyki uczelni wyższych! Nasz Wydział awansował z pozycji 19-tej (w roku 2015) i znalazł się na miejscu 10-tym (z 31 jednostek) w ogólnopolskim rankingu uczelni wydawnictwa Perspektywy w kategorii kierunków studiów „fizyka i astronomia”. Warte podkreślenia jest to, że zajęliśmy drugie miejsce w kryterium „dostępność kadr wysokokwalifikowanych”. Oznacza to, że pracownicy naszego Wydziału rozwijają się i uzyskują awanse zawodowe, a jednocześnie są cały czas dostępni dla studentów.