Pierwsza habilitacja zatwierdzona

Pierwsza habilitacja zatwierdzona przez Radę Wydziału Fizyki

Rada Wydziału Fizyki na posiedzeniu w dniu 27 czerwca br. podjęła uchwałę w sprawie nadanie dr Katarzynie Małgorzacie Rećko, adiunktowi z Zakładu Fizyki Ciała Stałego, stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka. Jest to pierwsze postępowanie habilitacyjne przeprowadzone przez Radę Wydziału Fizyki po uzyskaniu uprawnień 26 października 2015 r.

Szczegóły postępowania zamieszczone są w zakładce „Nauka -> Habilitacje”.