Otrzymaliśmy dofinansowanie na warsztaty „Z fizyką w przyszłość”

Otrzymaliśmy dofinansowanie na warsztaty „Z fizyką w przyszłość” 

Z satysfakcją informujemy, że Wydział Fizyki UwB otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwotę 72 000 zł w ramach Działalności Upowszechniającą Naukę (DUN) na prowadzenie warsztatów „Z fizyką w przyszłość” w latach 2016-2017.

warsztaty

Wychodząc na przeciw zainteresowaniu młodzieży w poznawaniu nowinek technicznych otwieramy uniwersyteckie laboratoria. Pod okiem doświadczonych fizyków w pracowniach doświadczalnych i komputerowych będziemy przedstawiać wzajemne powiązanie nauk ścisłych, skupione wokół zagadnień z fizyki, szeroko wykorzystując technologię informatyczną (IT). Uczestnicy zbudują proste układy elektroniczne sterowane mikrokontrolerem (platforma Arduino jako wprowadzenie do tzw. inteligentnych domów), zaprojektują elementy gotowe do wydrukowania na drukarkach 3D (model pojazdu kołowego z obrotową wieżyczką), wykonają pomiary wielkości fizycznych z wykorzystaniem komputera (oprogramowanie LabView) i nie tylko, a także stworzą prostą grę komputerową z wykorzystaniem grafiki trójwymiarowej (programowanie C/C++, biblioteka graficzna OpenGL). Doświadczenia fizyczne pełnią tu niezbędną rolę poznawczą, ilustrują metody badawcze, analizę danych i wprowadzają do samodzielnego budowania układów. Małe grupy, a przez to łatwa interakcja z prowadzącym pozwoli rozwinąć kreatywne myślenie a także wprowadzi do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Uczniowie będą mieli do wyboru pięć bloków tematycznych dotyczących klasycznych doświadczeń fizycznych, eksperymentów wspomaganych komputerowo, robotyki, modelowania trójwymiarowego z wykorzystaniem druku 3D oraz grafiki i gier komputerowych. Uczestnicy sami zdecydują, który blok wybiorą – jeden, a może kilka? Zajęcia będą odbywać się w dni powszednie w godzinach popołudniowych (po 16-tej) na Wydziale Fizyki w Kampusie UwB.

Pierwsza tura warsztatów zaplanowana jest na październik i listopad 2016 r. Będzie w to w sumie 8 spotkań dla każdej z grup. Dodatkowo w soboty odbędą się wspólne zajęcia wprowadzające i podsumowujące cykl, połączone ze spektakularnymi pokazami fizycznymi. Rekrutacja chętnych rozpocznie się po wakacjach – szczegółowe informacje ukażą się na stronie Wydziału Fizyki UwB. Wiosną planujemy kolejną turę warsztatów.

 

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej jak i profilu w serwisie Facebook – sukcesywnie będziemy zamieszczać więcej informacji.