Inauguracja roku akademickiego

 

3 października 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00 w auli Wydziału Fizyki w kampusie UwB, ul. K.Ciołkowskiego 1L, odbędzie się

UROCZYSTA INAUGURACJA

ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

NA WYDZIALE FIZYKI

Program uroczystości:

  1. Powitanie gości, studentów oraz pracowników.

  2. Wystąpienie Dziekana Wydziału Fizyki.

  3. Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych Gości.

  4. Immatrykulacja studentów.

  5. Wykład inauguracyjny dra hab. Ryszarda Gieniusza, prof. UwB Optyczne efekty fal spinowych.

Zapraszam wszystkich studentów i pracowników do wzięcia udziału w uroczystości.

Dziekan Wydziału Fizyki
prof. dr hab. Piotr Jaranowski

 

Z okazji uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w dniu 3 października br. od godz. 8:00 do godz. 18:00 zajęcia dydaktyczne na Wydziale Fizyki nie będą się odbywać.