Lorentz symmetry breaking and self-interaction within novel light front quantization procedure

Dnia 2016-10-18 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym dr hab. Jerzy Przeszowski wygłosi referat pt:

Lorentz symmetry breaking and self-interaction within novel light front
quantization procedure

Nowa procedura kwantowania na froncie świetlnym może być zastosowana do analizy układu ze złamaną symetrią Lorentza. Pokazana zostanie większa efektywność tej metody w porównaniu do procedury standardowej. Dla teorii z (samo)oddziaływaniem kluczową rolę odgrywają człony zawierające iloczyny operatorów pola w jednym punkcie. Przedyskutowane zostaną własności takich iloczynów i ich wpływ na opis teorii z oddziaływaniem.