O konsekwencjach systemu finansowania polskiego szkolnictwa wyższego

Dnia 2016-10-25 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym  prof. dr hab. Jan L. Cieśliński wygłosi referat pt:

O konsekwencjach systemu finansowania
polskiego szkolnictwa wyższego

Przedstawiony zostanie obecny algorytm podziału dotacji podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych kwot generowanych przez studentów, kadrę akademicką, uprawnienia czy granty. Wskazany zostanie dominujący wpływ tego algorytmu, panującego już wiele lat, na obecny kształt systemu polskiego szkolnictwa wyższego. Następnie opisany zostanie projekt nowego algorytmu, który (według obecnych planów rządu) obowiązywałby już w roku 2017. Mimo formalnego podobieństwa jest to zupełnie inny mechanizm finansowania. Na pewno odwróci on (i to szybko) wiele obecnych negatywnych trendów w polskim szkolnictwie wyższym i z tego punktu widzenia jest to algorytm obiecujący. Dla wielu uczelni, w tym naszej, oznaczał on będzie konieczność zmniejszenia liczby studentów (przede wszystkim na wydziałach obecnie masowych). Najprawdopodobniej odbije się to negatywnie na finansowaniu uczelni. Skokowa obniżka finansowania oraz brak okresu przejściowego będzie dużym zagrożeniem dla wielu uczelni, zwłaszcza prowincjonalnych. Deską ratunku może być połączenie się uczelni (wtedy jest gwarancja braku spadku dotacji przez 5 lat). Długofalowe konsekwencje algorytmu będą jednak dość pozytywne, zwłaszcza dla uniwersyteckich wydziałów ścisłych i przyrodniczych o wysokim poziomie naukowym. Ewidentną wadą tego algorytmu jest jego sprzeczność z programem budowy elitarnych uczelni badawczych. Pod rządami nowego algorytmu (o ile się go odpowiednio nie poprawi) najlepsze polskie uczelnie staną się jeszcze większe i jeszcze bardziej masowe niż obecnie. Szczególnej uwagi wymaga kwestia opłacalności zatrudniania młodej kadry (asystenci, stypendia dla doktorantów). Wbrew obiegowym mitom, sprawa zatrudniania młodych ludzi wygląda bardzo optymistycznie (w nowym algorytmie nawet bardziej). Głównym problemem jest uświadomienie decydentom, że tak właśnie jest, że warto inwestować w młodą kadrę.

Prezentacja „O konsekwencjach systemu finansowania polskiego szkolnictwa wyższego” Jan L, Cieśliński (plik pdf, 226kB)