Pokazy z fizyki — Rura Rubensa — Warsztaty „Z fizyką w przyszłość”

W ramach warsztatów „Z fizyką w przyszłość” odbyła się pierwsze spotkania sobotnie pt. „Spektakularne pokazy z fizyki”. Zajęcia prowadził dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB w asyście dr. hab. Dariusza Satuły.

Warsztaty adresowane są do młodzieży ponadgimnazjalnej a finansowane są ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy 836/P-DUN/2016. Więcej o warsztatach na stronie przyszlosc.fizyka.uwb.edu.pl