Warsztaty „Z fizyką w przyszłość” — finał + pokazy „Mechanika”

Pokazy z „Mechaniki” dla uczestników warsztatów „Z fizyką w przyszłość”, prowadzi dr hab. Dariusz Satuła w asyście dr. hab. Andrzeja Andrejczuka. 

Drugie, zarazem ostatnie sobotnie spotkanie z pokazami połączone było z rozdaniem Dyplomów ukończenia warsztatów. Otrzymywały go osoby, które sumiennie uczęszczały na nasze zajęcia — dopuszczalna była absencja na 3/10 zajęć (8 zajęć warsztatowych + 2 sobotnie). Mimo tych ostrych reguł było nam miło rozdać tak dużo Dyplomów. Mamy nadzieję, że kolejna edycja warsztatów (planowana na marzec-kwiecień 2017 r.) będzie się cieszyć nie mniejszym zainteresowaniem młodzieży.