Powierzchnie pseudosferyczne i algebry Clifforda

Dnia 2017-01-10 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym mgr Artur Kobus, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
(absolwent naszego wydziału w 2014 roku) we współpracy z profesorem Janem L. Cieślinskim, wygłosi referat pt:

Powierzchnie pseudosferyczne i algebry Clifforda

Dobrze wiadomym jest, że równanie Sinus-Gordona jest związane  z geometrią pseudosferyczną. Zazwyczaj jednak, w kontekście teorii układów całkowalnych, jest ono omawiane jako zagadnienie we współrzędnych asymptotycznych.
W referacie omówione zostaną najważniejsze własności powierzchni solitonowych generowanych przez równanie Sinus-Gordona we współrzędnych krzywiznowych.
Krótko omówione zostaną też warunki zgodności układu, jego para Laxa spin(4), a także więzy algebraiczne jednoznacznie wyznaczające tę parę.