Własności \Delta_{+}(x) w sensie dystrybucji {\mathscr S}(\mathbb R^3)

Dnia 2017-01-24 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym dr hab. Jerzy Przeszowski wygłosi referat pt:

Własności \Delta_{+}(x) w sensie dystrybucji {\mathscr S}(\mathbb R^3)

 \Delta_{+}(x) jest znaną i ważną wielkością występującą w kwantowej teorii pola. Zdefiniowana jest jako całka pędowa, ale jej własności można poprawnie zbadać jedynie w ramach teorii dystrybucji. W tym celu należy wprowadzić rozmycie z funkcjami próbnymi {\mathscr S’}(\mathbb R^3). Wzór pojawiający się w wielu podręcznikach jest poprawny jedynie w ograniczonym zakresie. Jego stosowanie poza tym zakresem prowadzi do pozornych niespójności o możliwych konsekwencjach fizycznych. Te niespójności znikają, jeżeli badamy \Delta_{+}(x) w sensie dystrybucji {\mathscr S}(\mathbb R^3).