Nowa technologia ultraszybkiego zapisu informacji — wykład

W dniu 31 stycznia 2017 r. dr hab. Andrzej Stupakiewicz wygłosił wykład na temat ultraszybkiego, zimnego zapisu fotomagnetycznego – osiągnięcia, które zostało opublikowane przez prestiżowe czasopismo Nature [1]. 

Wykład rozpoczął Dziekan Wydziału Fizyki, prof. Piotr Jaranowski, który podkreślił ważność białostockiej fizyki na arenie międzynarodowej. Następnie głos zabrał prof. Andrzej Maziewski, kierownik Zakładu Magnetyków, przedstawiając historię badań nad materiałami o strukturze grantu, osiągnięcia grupy oraz pracowników ze swojego zespołu.

Po tych krótkich wstępach prezentację w ramach konwersatorium wygłosił dr hab. A. Stupakiewicz, który zmagnetyzował publiczność swoim wykładem. Okazało się, że obok głównego tematu wystąpienia – nowych technologii, zapisu fotomagnetycznego – bohaterami byli także kot, czajnik i serwerownie Facebooka (kto był i słuchał, to wie o czym piszę). Na sali nie zabrakło zainteresowanych osób ze środowiska akademickiego – gościliśmy także prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Izabela Święcicką. Dziękujemy za duże zainteresowanie i uczestnictwo.

 

[1] A. Stupakiewicz, K. Szerenos, D. Afanasiev, A. Kirilyuk, A. V. Kimel, Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in a transparent medium, Nature (2017), doi: 10.1038/nature20807