Rozkłady zajęć i organizacja roku – semestr zimowy

Rozkłady zajęć – studia stacjonarne, kierunek Fizyka

Specjalność: fizyka

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) z fizyki

Specjalność: fizyka medyczna

Studia pierwszego stopnia

Specjalność: fizyka gier komputerowych i robotów

Studia pierwszego stopnia

Program wymiany międzynarodowej

Organizacja roku akademickiego 2021/2022