Extreme Light Infrastructure (ELI) – impulsowe lasery wielkiej mocy, jako nowe narzędzie badawcze dla fizyków

Dnia 2017-02-21 o godzinie 13:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej wygłosi referat pt:

Extreme Light Infrastructure (ELI) – impulsowe lasery wielkiej mocy, jako nowe narzędzie badawcze dla fizyków

 Przedmiotem wykładu jest projekt wielkiej infrastruktury badawczej „Extreme Light Infrastructure – ELI”, który jest obecnie realizowany w Czechach (http://www.eli-beams.eu/), w Rumunii (http://www.eli-np.ro/), oraz na Węgrzech (http://www.eli-alps.hu/). W wyniku projektu ELI powstaną w tych krajach unikalne na świecie laboratoria naukowe, wyposażone w systemy impulsowych laserów wielkiej mocy przeznaczonych do badań w wielu dyscyplinach nauki i współczesnej technologii.

Podczas wykładu przedstawiona zastanie geneza projektu ELI, stan realizacji infrastruktury badawczej w poszczególnych krajach oraz planowane na nich programy naukowo-badawcze. Omówione zostaną także możliwości udziału polskich naukowców w projekcie ELI.