Nagroda Nobla z fizyki 2016

Dnia 2017-02-28 o godzinie 13:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. Jakub Tworzydło z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi referat pt:

Nagroda  Nobla  z  fizyki  2016

 Nagroda  Nobla  z  fizyki  została  przyznana  w  roku  2016  Davidowi  Thoulessowi, Duncanowi  Haldane’owi  i  Michaelowi  Kosterlitzowi  za  „teoretyczne odkrycia  topologicznych  przejść  fazowych  i  topologicznych  faz  materii”. Komitet  Noblowski  tym  razem  nie  odniósł  się  do  pojedynczego  wyniku, lecz  raczej  przedstawił  zespół  przełomowych  odkryć,  które  legły  u  podstaw obecnego  rozumienia  topologicznych  faz  kwantowej  materii.

Celem  prezentacji  jest  przybliżenie  historycznego  kontekstu  i  pedagogiczne wyjaśnienie  oryginalnych  rezultatów  uzyskanych  przez  tegorocznych  laureatów. W  szczególności  na  seminarium  omówię:  1) dwuwymiarowe  przejście  fazowe wywołane  obecnością  wirów  2)  niezmiennik  topologiczny  pojawiający  się  w  fizyce  kwantowego  efektu  Halla  3)  jeśli  czas  pozwoli  także  szczególną  fazę  kwantowego  łańcucha  magnetycznego.