studenci

Modelowanie 3D (blender)

ZASADY 

  • 10 punktów za aktywność na zajęciach 
  • 15 punktów za prace domowe
  • 5 punktów za samodzielne zaangażowanie w temat (wyróżniające się prace, nauka nowych rzeczy z innych źródeł niż zajęcia)

OCENY

  • 0..10 punktów ndst
  • 10.1..17 punktów dst
  • 17.1..19 dst +
  • 19.1..22 db
  • 22.1..25 db+
  • 25.1.. bdb 

PUNKTACJA/RANKING

Strony: 1 2