Niestabilność ferromagnetyczna gazu fermionowego w pułapce harmonicznej

Dnia 2017-03-14 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej, na którym dr hab. Tomasz Karpiuk (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat

Niestabilność ferromagnetyczna gazu fermionowego w pułapce harmonicznej

W referacie zostaną przedstawione teoretyczne wyniki badań nad odpychającym gazem fermionowym w pułapce harmonicznej. Atomy tworzące gaz są spolaryzowane i połowa jest w stanie spin do góry, a druga połowa w stanie spin do dołu. Pokażemy, że metoda orbitali atomowych całkiem dobrze odtwarza wyniki nowego eksperymentu (G.Valtolina i inni, arXiv:1605.07850) dotyczące oscylacji. Te wyniki to między innymi pojawienie się ferromagnetyzmu dla odpowiednio silnego odpychania, które jest widoczne w podwojeniu częstości drgań gazu. Efekt ten jest poprzedzony tak zwanym zmiękczaniem (zmniejszeniem częstości) modu drgań dla słabszego oddziaływania.