Dla studentów: Erasmus+ – rekrutacja

ERASMUS +
Rekrutacja na 2017/2018

Rozmowa kwalifikacyjna dla osób ubiegających się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się dnia 23.03.2017 (czwartek) o godzinie 13:00 w sali Rady Wydziału.

Dokumenty (w języku polskim):
– formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej uczelni w zakładce Erasmus+);
– dokument poświadczający średnią ocen z roku akademickiego poprzedzającego rok rekrutacji (do uzyskania w dziekanacie);
– list motywacyjny;
powinny być złożone do 20.03.2017 (poniedziałek) u  Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+: dr Krystyny Perzyńskiej, pok. 1065.

Krystyna Perzyńska
/koordynator wydziałowy Erasmus+/