Zrenormalizowany hamiltonian modelu Yukawy w podejściu na froncie świetlnym

Dnia 2017-03-21 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej, na którym dr Jan Żochowski (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat

Zrenormalizowany hamiltonian modelu Yukawy w podejściu na froncie świetlnym

Na seminarium zostanie zaprezentowany opis modelu Yukawy na froncie świetlnym w 1+3 wymiarach. Będzie pokazany nowy sposób jego kwantyzacji przy uwzględnieniu najważniejszych symetrii wspomnianego modelu. Pozwoli to w dalszej kolejności na omówienie procedury regularyzacji i w konsekwencji renormalizacji frontowego hamiltonianu modelu Yukawy.