O transformacji Darboux-Bäcklunda

Dnia 2017-03-28 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej, na którym prof. dr hab. Jan L. Cieśliński (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat

O transformacji Darboux-Bäcklunda

Przedstawione zostaną podstawy konstrukcji transformacji Darboux, która pozwala generować ścisłe rozwiązania nieliniowych całkowalnych równań różniczkowych (czyli tzw. równań solitonowych). Tematem nie będą same rozwiązania, ale raczej prosta analityczno-algebraiczna struktura tej transformacji. Typowym przykładem będzie równanie sinusa-Gordona. Zaanonsowane zostaną nowe wyniki, a także opisane zostaną otwarte problemy, przede wszystkim związane z geometrią wielowymiarową i algebrami Clifforda oraz transformacją Darboux dla układów dyskretnych.