Arduino i sieć sensorowa

Dnia 2017-04-11 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej, na którym dr Cezary Walczyk (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat

Arduino i sieć sensorowa

Na seminarium zaprezentowane zostaną najpopularniejsze sposoby realizacji sieci sensorów, zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych, w oparciu o układy mikrokontrolerowe z rodziny Arduino. Zostaną również omówione wybrane narzędzia  komputerowe do tworzenia aplikacji typu SCADA.