Badanie wzbudzeń magnetycznych w strukturyzowanych warstwach granatów z wykorzystaniem spektroskopii nieelastycznego rozpraszania światła Brillouina

Dnia 2017-04-25 o godzinie 14:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym dr hab. Ryszard Gieniusz, prof. UwB, (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat pt:

Badanie wzbudzeń magnetycznych w strukturyzowanych warstwach granatów z wykorzystaniem spektroskopii nieelastycznego rozpraszania światła Brillouina

 Zastaną omówione: (i) eksperymentalne techniki badania wzbudzeń magnetycznych ze szczególnym omówieniem spektroskopii nieelastycznego rozpraszania światła Brillouina z czasową i przestrzenną rozdzielczością: (ii) elementy wzbudzenia magnetyzacji – fale biegnące, efekt niewzajemności. Będą zaprezentowane wyniki badań „optycznych” efektów fal spinowych, takich jak odbicie, ogniskowanie, załamanie czy dyfrakcja. Omówione zostaną też możliwości zastosowania „optycznych” efektów propagacji fal spinowych w przełączaniu drogi ich propagacji.