Hydrodynamizacja

Dnia 2017-04-25 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej, na którym prof. dr hab. Michał Spaliński (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat

Hydrodynamizacja

Dynamika plazmy kwarkowo-gluonowej tworzonej w eksperymentach w RHIC i LHC poddaje się opisowi w języku hydrodynamiki relatywistycznej. Ostatnie 10 lat przyniosło znaczące postępy w zrozumieniu jak silnie nierównowagowe stany ewoluują w kierunku równowagi i kiedy możliwy staje się efektywny opis w języku hydrodynamiki. Postęp ten dokonał się w dużej mierze poprzez badanie modelowych układów w ramach dualności AdS/CFT i teorii kinetycznej. Przedstawię kilka tego typu analiz i omówię ich wnioski dla formułowania efektywnych teorii hydrodynamicznych.