II Akademickie Forum Energii Jądrowej

KATEDRA ENERGETYKI JĄDROWEJ WYDZIAŁU ENERGETYKI I PALIW AGH WRAZ Z KOŁEM NAUKOWYM ENERGETYKÓW JĄDROWYCH „URANIUM” ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W AKADEMICKIM FORUM ENERGII JĄDROWEJ, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W DNIACH 17-19 MAJA 2017 R.
 
Podczas tegorocznego wydarzenia poruszymy kwestie związane z technologiami oraz nowościami w energetyce jądrowej, wykorzystaniem w medycynie, prawem atomowym, a także ekonomicznymi, ekologicznymi oraz społecznymi aspektami energetyki jądrowej. AFEJ skierowane jest do studentów kierunków związanych z energetyką i fizyką jądrową, członków kół naukowych oraz miłośników tej tematyki z całej Polski.
 

W programie przewidziano m.in:

  • wykłady prelegentów,
  • warsztaty,
  • debatę ekspercką,
  • prezentacje studenckich kół naukowych,
  • sesję posterową,
  • debatę oksfordzką, w której wezmą udział studenci
  • wycieczkę do Centrum Promieniowania Synchrotronicznego SOLARIS oraz Instytutu Fizyki Jądrowej

W CELU PROMOCJI I ROZWOJU ZAINTERESOWANIA TEMATYKĄ ENERGETYKI JĄDROWEJ W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM, ORGANIZATORZY ZAPLANOWALI TAKŻE DWA KONKURSY: NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ NA TEMAT ENERGETYKI JĄDROWEJ ORAZ NA NAJLEPSZY POSTER. UCZESTNIKAMI MOGĄ BYĆ STUDENCI ORAZ DOKTORANCI POLSKICH UCZELNI ORAZ INSTYTUTÓW I JEDNOSTEK NAUKOWO-BADAWCZYCH. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI 19 MAJA 2017 R.

LAUREATOM ZOSTANĄ WRĘCZONE NAGRODY  RZECZOWE.

 
Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz wydarzenia na Facebooku, gdzie udostępniane będą kolejne informacje o naszym wydarzeniu:
 
https://www.facebook.com/afej.agh/?fref=ts