Cherenkov Telescope Array

Dnia 2017-05-09 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej, na którym dr hab. Marek Nikołajuk (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat

Cherenkov Telescope Array

Co noc wpadają do naszej astmosfery relatywistyczne naładowane cząstki oraz fotony promieniowania gamma. Wywołują one kaskadę cząstek produkujących promienowanie Czerenkowa. Takie błyski trwają nanosekundy i nie mogą być rejestrowane przez zwykłe teleskopy. W Chile na pustyni Atacama oraz na Wyspach Kanaryjskich (na wysokościach 2240 oraz 2200 m n.p.m.) powstaje sieć teleskopów wyłapujących błyski tego promieniowania. Wydział Fizyki UwB również uczestniczy w tym projekcie. Na seminarium przedstawiona zostanie idea oraz postęp prac nad budową sieci teleskopów.