Pewne uogólnienie oscylatora harmonicznego

Dnia 2017-05-16 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej, na którym dr hab. Zbigniew Hasiewicz (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat

Pewne uogólnienie oscylatora harmonicznego

Przedstawiony będzie pewien wspólny punkt widzenia na układy hamiltonowskie typu oscylatora harmonicznego oraz układy dynamiczne na grupach (skończonych i nieskończonych), w tym, między innymi, układ KdV. Jeśli starczy czasu omówiony zostanie rozkład chiralny wiązki kostycznej grupy i jego konsekwencje.