Warsztaty Adamed SmartUp Academy

W dniu 13 maja 2017 r. ruszyły warsztaty dla młodzieży organizowane przez Grupę Adamed we współpracy z Wydziałem Fizyki UwB. Poniżej fotorelacja z wykładu inauguracyjnego pt. „Eksperyment Cavendisha i obracające się układy odniesienia”, który prowadzi dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB wspólnie z mgr Piotrem Chomienią.

Weekendowe warsztaty odbywają się w ramach Adamed SmartUp Academy – są to dwudniowe zajęcia w różnych miastach Polski, skierowane do młodych pasjonatów nauki, a w edycji białostokiej – do pasjonatów fizyki. Dziś czeka ich jeszcze wykład o zimnych gazach atomowych oraz praca w laboratoriach fizycznych. Na koniec dnia kolejny wykład, tym razem o ultraszybkim zapisie fotomagnetycznym – naszym ostatnim największym osiągnięciu.

Cieszymy się z zainteresowania młodzieży fizyką i życzymy owocnej nauki na naszym Wydziale.