Mody fizyczne i niefizyczne w modelu Proca dla różnych warunków cechowania

Dnia 2017-05-23 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej, na którym dr Elżbieta Dzimida-Chmielewska (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat

Mody fizyczne i niefizyczne w modelu Proca dla różnych warunków cechowania

Omówiony zostanie zmodyfikowany model Proca z warunkami cechowania Lorentza oraz Weyla (A+= 0). Do analizy zostanie użyta nowa procedura kwantyzacji na froncie świetlnym. Zbadana będzie struktura stanów 1-cząstkowych, szczególnie ich podział na mody fizyczne i niefizyczne.