Prof. J. Cieśliński zaproszony na konferencję o finansowaniu nauki i szkolnictwa wyższego

Profesor Jan Cieśliński został  zaproszony do udziału w konferencji programowej zorganizowanej, w ramach  przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz łódzkie środowisko akademickie. Konferencja Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego odbędzie się w Łodzi w dn. 25-26.05.2017. Prof. Cieśliński weźmie udział w będącej częścią konferencji dyskusji panelowej Parametry finansowania uczelni.