Konwersatorium „Nowy algorytm jako szansa rozwoju dla naszej uczelni”

W dniu 6 czerwca 2017 roku (wtorek) o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB (Białystok, ul. K.Ciołkowskiego 1L), rozpocznie się Konwersatorium Wydziału Fizyki, na którym prof. dr hab. Jan L. Cieśliński (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat zatytułowany:
 
NOWY ALGORYTM JAKO SZANSA ROZWOJU DLA NASZEJ UCZELNI
 
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy algorytm finansowania publicznych uczelni wyższych. Najważniejsze zmiany to: uzależnienie składnika kadrowego od średniej kategorii naukowej, nowa forma składnika studenckiego (wyraźnie obniżająca dotację uczelniom przekraczającym proporcję 13 studentów na nauczyciela akademickiego) oraz bardzo wysoka premia za studentów zagranicznych na pełnym toku kształcenia. W swoim referacie krótko przedstawię historię algorytmu i jego kluczową rolę w systemie polskiego szkolnictwa wyższego oraz omówię ważniejsze nieporozumienia i mity z nim związane. Następnie, opierając się na rzeczywistych danych, przedstawię konkretne kwoty, jakie są generowane w bieżącym roku przez poszczególne elementy składników algorytmu. Na koniec uzasadnię główną tezę. Otóż w przypadku naszej uczelni nowy algorytm jest wielką szansą rozwoju. Nie warto redukować liczby studentów. Lepiej zainwestować w kadrę akademicką, zwłaszcza w młodą kadrę. Alternatywą jest stagnacja i spadek dotacji w kolejnych latach.