Analityczna teoria względności i pierwsze bezpośrednie detekcje fal grawitacyjnych

Seminarium Fizyki Teoretycznej

Dnia 2017-06-13 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej, na którym prof. dr hab. Piotr Jaranowski (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat

Analityczna teoria względności
i pierwsze bezpośrednie detekcje fal grawitacyjnych

Zaczniemy od podania najnowszych informacji dotyczących pierwszych bezpośrednich detekcji fal grawitacyjnych dokonywanych przez detektory Advanced LIGO. Następnie zostanie wyjaśniona kluczowa rola wyników analitycznej teorii względności w detekcji i estymacji parametrów fal grawitacyjnych pochodzących ze zlewających się układów dwóch czarnych dziur. Określenie „analityczny” oznacza tutaj obliczony w oparciu o rozwiązywanie danych jawnie (czyli w sposób „analityczny”) równań różniczkowych zwyczajnych, w odróżnieniu od symulacji w numerycznej teorii względności. Nieco bliżej omówimy dwa podejścia stosowane w analitycznej teorii względności: przybliżenie post-newtonowskie oraz efektywne podejście jednociałowe do relatywistycznego zagadnienia dwóch ciał.