Osiągnięcia naszych pracowników wśród najważniejszych osiągnięć nauki polskiej w 2016 roku

Osiągnięcia naszych pracowników wśród najważniejszych osiągnięć nauki polskiej w 2016 roku

Ukazał się biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Osiągnięcia Polskiej Nauki 2016. Wśród 33 osiągnięć naukowych polskich szkół wyższych, instytutów badawczych i przedsiębiorstw opisanych w biuletynie, aż trzy są związane z naszym Wydziałem Fizyki. Tymi osiągnięciami są:

  • zademonstrowanie ultraszybkiego zapisu informacji przez dra hab. A. Stupakiewicza, prof. UwB i dra K. Szerenosa (z udziałem naukowców z Holandii);
  • udział w bezpośredniej detekcji fal grawitacyjnych (osiągnięcie międzynarodowych konsorcjów LIGO Scientific Collaboration i Virgo Collaboration z udziałem prof. P. Jaranowskiego);
  • pomiar masy czarnej dziury RE J1034+396 w jądrze aktywnej galaktyki Seyferta (osiągnięcie polsko-chińskiej grupy astronomów z udziałem dra hab. M. Nikołajuka).

Gratulujemy naszym pracownikom sukcesów!