Kolejny patent na Wydziale Fizyki!

Kolejny patent na Wydziale Fizyki!

Sposób wytwarzania magnetycznych heterostruktur kobalt/granat, opracowany z udziałem pracowników Wydziału Fizyki, uzyskał patentową ochronę prawną w kraju.  Autorami wynalazku są dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB oraz prof. Andrzej Maziewski z naszego Wydziału, a także dr Alexander Stognij z Centrum Badań Materiałowych w Mińsku na Białorusi. Fizycy opracowali nową metodę wytwarzania heterostruktur opartych na ultracienkiej metalicznej warstwie kobaltu i cienkiej dielektrycznej warstwie granatu itrowo-żelazowego o różnych grubościach każdej z warstw.     


Jak wyjaśnia prof. Andrzej Stupakiewicz, istotą wynalazku jest metoda, która pozwala uzyskać nowe materiały magnetyczne w postaci tzw. heterostruktur metal/dielektryk. Materiały te posiadają zarówno właściwości przewodnika prądu elektrycznego, jak i cechy izolatora. Dodatkową zaletą tej metody jest precyzyjna, kontrolowana z z dokładnością submikrometrową, zmiana grubości dielektrycznych warstw granatów oraz zwiększenie jakości ich powierzchni. Jest to szczególnie istotne ze względu na odkrycie w warstwach granatu możliwości ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego, który po raz pierwszy został zademonstrowany na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku przez prof. Andrzeja Stupakiewicza oraz dr. Krzysztofa Szerenosa. Efekty ich badań, opisane w styczniu 2017 w prestiżowym czasopiśmie „Nature”, mogą zrewolucjonizować technologie pamięci magnetycznych. Wniosek patentowy dotyczący tej technologii wkrótce będzie złożony do Amerykańskiego Urzędu Patentowego.

– Warto zwrócić uwagę, że przy zastosowaniu tej metody fizycy uzyskali ostatnio szereg nowych tzw. heterostruktur plazmonicznych. W takich strukturach światło omija barierę związaną ze zjawiskiem dyfrakcji, a to oznacza że można będzie zogniskować wiązkę lasera na obszarze około 20 nanometrów, czyli dokonać przełączenia pojedynczego bitu magnetycznego – dodaje prof. A. Stupakiewicz.