Talenty XXI wieku na Wydziale Fizyki (IV edycja, liceum+gimnazjum)

Talenty XXI wieku na Wydziale Fizyki – IV edycja (liceum + gimnazjum)

talentyXXI

Po raz kolejny Wydział Fizyki UwB bierze udział w edukacji młodzieży – ruszył projekt Talenty XXI wieku (IV-cia edycja) organizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, a finansowanych przez Urząd Miasta Białystok. Wybrani uczniowie białostockich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczą się fizyki przez eksperyment. 

Zajęcia w IV edycji prowadzą mgr Piotr Chomienia, mgr Wojciech Dobrogowski oraz  dr Krzysztof Gawryluk. Cykl obejmuje 20 godzin lekcyjnych w podzielonych na dwugodzinne bloki. Mocną stroną tego projektu jest forma zajęć – są to zajęcia warsztatowe, gdzie uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenia (pod nadzorem prowadzących – P. Ch. oraz W. D.). W ten sposób wypełniamy lukę braku eksperymentowania w szkole – u nas młodzież „bawi” się fizyką wykonując doświadczenia, a następnie sprawdzając prawa przyrody z wzorami poznawanymi w szkolnych ławkach. Kolejną zaletą spotkań jest interdyscyplinarność zajęć – szeroko wykorzystujemy narzędzia komputerowe. W przypadku zajęć z obwodami prądu stałego  (prowadzi K. G.) uczniowie uczą się używać multimetr, a następnie programują platformę Arduino (budują roboty mobilne, a tym samym uczą się tworzyć tzw. inteligentne domy).

Wszystkim zaangażowanym uczniom gratulujemy inwestowania w swoją przyszłość.