Ogłoszenie

OGŁOSZENIE – ERASMUS+

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 w ramach programu Erasmus + mają jeszcze szansę!

Jednocześnie pragnę poinformować wszystkich, którzy wezmą udział w rekrutacji i zostaną zakwalifikowani na wyjazd, że jest to kwalifikacja WARUNKOWA, a ich wyjazd będzie uzależniony od tego, jakie dofinansowanie na te wyjazdy otrzymamy od Agencji Narodowej.

Można kontaktować się ze mną osobiście (pok.1065) lub mailowo (k.perzynska@uwb.edu.pl.) w terminie do 23.10.2017.

Ogólne zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej naszego Uniwersytetu, w zakładce: Erasmus+.

Informuję również, iż na stronie naszego Uniwersytetu, w zakładce: Erasmus+ i dalej Druki do pobrania są dostępne formularze zgłoszeniowe dla studentów, którzy chcieliby wziąć udział w rekrutacji na wyjazdy na studia lub praktyki w roku akademickim 2017/2018.

Wypełniony elektronicznie druk należy dostarczyć do 23 października 2017 do mnie (pok. 1065).

O terminie rekrutacji zostaną Państwo poinformowani w oddzielnym ogłoszeniu.

Krystyna Perzyńska
/koordynator wydziałowy Programu Erasmus+/