O Marianie Smoluchowskim w setną rocznicę śmierci

Konwersatorium wydziałowe

Dnia 2017-11-21 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się konwersatorium, na którym prof. dr hab. Bogdan Cichocki z Instytutu Fizyki Teoretycznej, Wydziału Fizyki, Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład pt:

„O Marianie Smoluchowskim w setną rocznicę śmierci”

             Marian Smoluchowski, genialny polski fizyk i chemik, zmarł przedwcześnie 5-tego września 1917 roku mając zaledwie 45 lat. Był jednym z najwybitniejszych uczonych przełomu XIX i XX wieku, współtwórcą kinetycznej teorii materii. Wykład poświęcony będzie przedstawieniu jego pasjonującej drogi życiowej i omówieniu jego najważniejszych osiągnięć naukowych. W szczególności zostanie przypomniane jak niezwykle ważną rolę odegrał Marian Smoluchowski w „powołaniu atomów do życia” czyli uznaniu ich realności, jak również w rozwikłaniu zagadki niebieskiego koloru nieba czy też w wyjaśnieniu  bardzo tajemniczego zjawiska za jaki uważano opalescencję krytyczną. Jego działalność naukową można pokrótce scharakteryzować jako dążenie do wyjaśnienia w jaki sposób pojawia się przypadek w deterministycznym świecie i jakie prawa rządzą tym przypadkiem.

Przypomniana zostanie również jego wielka pasja jaką był alpinizm wraz z jego osiągnięcia na tym polu.