Możliwość wyjazdów zagranicznych pracowników naukowych i studentów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję o możliwości ubiegania się przez pracowników naukowych, studentów i doktorantów o stypendia, umożliwiające wyjazd zagraniczny na:

  • staże naukowo-badawcze,
  • wizyty studyjne i badawcze,
  • pobyty naukowo-badawcze,
  • studia,
  • letnie kursy językowe.

Oferta obejmuje następujące kraje: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Chorwacja, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Litwa, Macedonia, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Szczegółowe informacje dot. wyjazdów i terminów składania wniosków znajdują się stronie:

Dla studentów:
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa

Dla naukowców i doktorantów:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

Zainteresowane osoby powinny złożyć komplet oryginalnych dokumentów wraz z podpisami w Dziale Współpracy Międzynarodowej UwB nie później niż 10 dni przed wymaganym terminem, wskazanym na stronach.

Dział Współpracy przygotuje pismo przewodnie z Uczelni niezbędne do zgłoszenie wniosku a także, w miarę możliwości, służy wszelką pomocą w zakresie przygotowania wniosku.

Gorąco zachęcam Państwa do skorzystania z możliwości wyjazdu i aplikowania o stypendium.

dr hab Mariusz Popławski, prof. UwB

Prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku