Identyfikacja defektów strukturalnych w ciałach stałych z wykorzystaniem spektroskopii anihilacji pozytronów

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-01-16 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym dr hab. Łukasz Kilański z Instytutu Fizyki PAN wygłosi wykład pt:

 

„Identyfikacja defektów strukturalnych w ciałach stałych z wykorzystaniem spektroskopii anihilacji pozytronów „

 

Spektroskopia anihilacji pozytronów jest szczególnie użyteczna do badania defektów punktowych w ciałach stałych. Łączenie najnowocześniejszych metod eksperymentalnych i teoretycznych pozwala na szczegółową identyfikację defektów oraz ich otoczenia chemicznego. Metoda ta umożliwia również identyfikację stanu defektów.

W trakcie seminarium przedstawię główne techniki eksperymentalne i teoretyczne metody analizy danych doświadczalnych. Wykorzystanie tych metod zilustruje przykładami dla technologicznie ważnych materiałów. Przedstawię niezbędne pojęcia związane z zachowaniem się pozytonów w ciałach stałych. Przedstawię również szczegóły metod eksperymentalnych najczęściej stosowanych w badaniach: spektroskopię czasu życia pozytronów i spektroskopię poszerzenia Dopplera widma anihilacji pozytronów. Przedstawię mocne i słabe strony ww. metod doświadczalnych. Następnie przedstawię metody teoretyczne analizy danych doświadczalnych. Seminarium zakończę przedstawieniem kilku wybranych przykładów, w których zastosowano zarówno eksperymentalne, jak i teoretyczne metody pozytonowe; ich zalety oraz wady. Na koniec omówię obecne wyzwania i możliwe przyszłe kierunki badań z wykorzystaniem spektroskopii anihilacji pozytronów.

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski