Badania i technologie jądrowe w NCBJ

Konwersatorium wydziałowe

Dnia 2018-01-23 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się konwersatorim, na którym dr hab.  Krzysztof Kurek z Narodowego Centrum Badań Jądrowych wygłosi wykład pt:

 

Badania i technologie jądrowe w NCBJ”

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) powstało 1 września 2011 roku. Decyzja Polskiego Rządu połączyła Instytut Energii Atomowej POLATOM (IEA) i Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana kończąc prawie 30-letni okres podziału ośrodka jądrowego w Świerku. Istniejący dawniej Instytut Badań Jądrowych (IBJ) został na nowo powołany do życia pod nową nazwą Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

NCBJ łączy badania podstawowe z zastosowaniami w dziedzinie szeroko pojętej fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych, astrofizyki, fizyki plazmy. Instytut specjalizuje się w dziedzinie fizyki i technologii akceleratorów, badań materiałowych z użyciem technik jądrowych, w rozwoju technik spektrometrycznych i elektroniki na potrzeby technologii jądrowych. Instytut wykorzystuje jedyny w Polsce wielofunkcyjny reaktor badawczy MARIA. W ramach NCBJ funkcjonuje Ośrodek Radioizotopów POLATOM rozwijający techniki produkcji i zastosowań radioizotopów w wielu dziedzinach. Głównymi produktami NCBJ-POLATOM są radiofarmaceutyki stosowane do obrazowania i leczenia nowotworów. W NCBJ znajduje się Centrum Informatyczne Świerk (CIŚ) – jeden z najszybszych superkomputerów w kraju.

Podczas seminarium zostaną przedstawione badania i technologie jądrowe rozwijane obecnie w NCBJ, plany rozwoju instytutu i jego infrastruktury.

 

 

Serdecznie zapraszamy

Piotr Jaranowski, Andrzej Maziewski i Jerzy Przeszowski