Skupienie promieniowania rentgenowskiego do rekordowo małego ogniska przy wykorzystaniu wielowarstwowych soczewek Lauego

Konwersatorium wydziałowe

Dnia 2018-01-30 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się konwersatorim, na którym dr hab.  Andrzej Andrejczuk z Zakładu Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:

 

Skupienie promieniowania rentgenowskiego do rekordowo małego ogniska przy wykorzystaniu wielowarstwowych soczewek Lauego

 

W grudniu 2017 ukazało się doniesienie prasowe niemieckiego ośrodka naukowego DESY o osiągnięciu rekordowej rozdzielczości w obrazowaniu rentgenowskim przez grupę kierowaną przez dr Bajt, wykorzystującą do ogniskowania promieniowania rentgenowskiego wielowarstwowe soczewki Lauego (ang. Multilayer Laue Lens. MLL). Na seminarium omówione zostanie działanie soczewek oraz zaprezentowane zostaną ostanie wyniki teoretycznych i eksperymentalnych badań przeprowadzonych na tych soczewkach.

 

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski i Jerzy Przeszowski