Oferta stypendium dla doktoranta – termin 15.09.2019

Oferta stypendium dla doktoranta

Oferty pracy NCN

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku

Wymagania:

 1. Tytuł magistra z fizyki lub kierunku pokrewnego uzyskany w ciągu ostatnich 3 lat.
 2. Doświadczenie w zakresie magnetooptyki lub magnetyzmu lub ultraszybkiej optyki.
 3. Silna motywacja do prowadzenia badań eksperymentalnych.
 4. Dobra znajomość języka angielskiego.
 5. Deklaracja uczestnictwa w seminarium doktorskim na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie.

Opis zadań:

Doktorant będzie uczestniczył w realizacji projektu pt. „Ultraszybka dynamika w magnetoplazmonicznych strukturach periodycznych”. Głównym celem projektu jest zbadanie ultraszybkiej dynamiki powierzchniowych magnetoplazmonicznych polarytonów w periodycznej strukturze hybrydowej typu metal-dielektryk. Badania z rozdzielczością czasową w skali piko- i femtosekundowej pozwolą wyznaczyć korelacje i oddziaływania plazmonów powierzchniowych z namagnesowaniem dielektryka. Rola interfejsów będzie wyznaczona na podstawie badań przy wykorzystaniu czasowo rozdzielczej spektroskopii magnetoptycznej. Badania eksperymentalne będą wspomagane poprzez modelowania w oparciu o metody numeryczne.

Typ konkursu: OPUS – ST (Narodowe Centrum Nauki)
Forma składania ofert: e-mail na adres: team@uwb.edu.pl
Termin składania ofert: 15 września 2019, 00:00

Warunki zatrudnienia:

 • wysokość stypendium: 4 500 PLN/miesiąc
 • czas zatrudnienia: 3 lata
 • rozpoczęcie pracy w projekcie: 1 października 2019

Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem.
 4. Opinia promotora pracy magisterskiej lub jednego samodzielnego pracownika naukowego.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w tym prowadzenia konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późni. zm.).

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną (tytuł wiadomości ‘PhD – OPUS13’), na adres: team@uwb.edu.pl

Z wybranymi kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 18 września 2019 roku.

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu: dr hab. Andrzej Stupakiewicz (and@uwb.edu.pl).