Optyczny dostęp do pojedynczej domieszki magnetycznej

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-02-20 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym dr hab. Wojciech Pacuski z  Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład pt:

 

Optyczny dostęp do pojedynczej domieszki magnetycznej

 

Przedstawione zostaną metody technologiczne i spektroskopowe pozwalające na badanie pojedynczych domieszek magnetycznych w półprzewodnikach: wzrost nanostruktur półprzewodnikowych przy pomocy epitaksji z wiązek molekularnych, spektroskopia optyczna pojedynczych kropek kwantowych, obserwacja oddziaływania pojedynczego jonu magnetycznego z nośnikami w kropce kwantowej. Zostaną zaprezentowane najnowsze wytworzone przez nas systemy i zaobserwowane dzięki nim zjawiska takie jak zmiana własności magnetycznych pod wpływem naprężenia kryształu, optyczna orientacja spinu jonu magnetycznego, koherentna precesja Larmora pojedynczego jonu magnetycznego [1,2,3,4]. Przybliżony zostanie koncept solotroniki – elektroniki opartej na pojedynczych domieszkach [5].

[1] J. Kobak et al., Nat. Commun. 5, 3191 (2014).
[2] M. Goryca et al., Phys. Rev. Lett, 113, 227202 (2014)
[3] T. Smoleński, et al., Nat. Commun. 7, 10484 (2016).
[4] J. Kobak et al., Phys. Rev. B 97, 045305 (2018).
[5] P. M. Koenraad, M. E. Flatte, Nat. Mater. 10, 91 (2011).

 

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski i Jerzy Przeszowski