Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako miejsce popularyzacji i ochrony dziedzictwa nauk ścisłych

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-02-27 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym dr Maciej Kluza z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład pt:

 Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako miejsce popularyzacji i ochrony dziedzictwa nauk ścisłych

Po wystąpieniu nastąpi kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Pod przewodnią gwiazdą nauki. W stulecie śmierci Mariana Smoluchowskiego”. Wystawa będzie umieszczona w Sali 1002 Feniks w Uniwersyteckim Centrum Kultury (UCK) na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski i Jerzy Przeszowski

„Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako miejsce popularyzacji i ochrony dziedzictwa nauk ścisłych”

dr Maciej Kluza, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie posiada w swoich zbiorach największą w Polsce kolekcję historycznych przyrządów naukowych. Do najcenniejszych obiektów należą: zbiór średniowiecznych instrumentów astronomicznych czy wyposażenie laboratorium kriogenicznego prof. Karola Olszewskiego. Instrumenty naukowe są prezentowane w stałej ekspozycji muzeum oraz wykorzystywane są na wystawach czasowych z dziedziny historii nauki. Oprócz działań związanych z zachowaniem dziedzictwa naukowego w postaci tworzenia i opracowania naukowego kolekcji instrumentów Muzeum UJ prowadzi liczne działania na rzecz popularyzacji nauki. Należą do nich organizacja wystaw z dziedziny historii nauki oraz wystaw interaktywnych ukierunkowanych na popularyzację nauk ścisłych. Szczególnie ważną, moim zdaniem, rolę w popularyzacji nauki odgrywają wystawy objazdowe zbudowane na bazie wystaw czasowych Muzeum.

Pozwalają one dotrzeć do młodych widzów w wielu ośrodkach w całej Polsce. Do tej pory wystawy takie były zorganizowane ponad 100 razy a zobaczyło je blisko 400 000 widzów. Innymi działaniami podejmowanymi przez Muzeum na rzecz popularyzacji nauki są prowadzone na terenie muzeum warsztaty oraz pokazy podczas licznych festiwali i pikników naukowych. Po wystąpieniu nastąpi kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Pod przewodnią gwiazdą nauki. W stulecie śmierci Mariana Smoluchowskiego”, która w Białymstoku zainauguruje swoją działalność jako wystawa objazdowa. Wystawa będzie umieszczona w Sali 1002 Feniks w Uniwersyteckim Centrum Kultury (UCK) na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.

Wystawa jest udostępniona we współpracy z Komisją Nauk Chemicznych i Fizycznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku
.