Zestawy eksperymentalne i aparatura specjalistyczna

 • Wydziałowy Klaster Obliczeniowy –  352 rdzeni Intel Xeon E5-2650v2 @2600MHz – http://physics.uwb.edu.pl/wf/?page_id=228
 • Dyfraktometr rentgenowski HZG4
 • Dyfraktometr do badania struktury krystalicznej materiałów proszkowych; geometria Bragg – Brentano, dostępne długości fal: CuKα, AgKα.
 • Magnetometr wibracyjny VMS
  Magnetometr wibracyjny LakeShore 7300 z możliwością prowadzenia pomiarów w zakresie temperatur od 20 K do 1270 K w polu magnetycznym do 1,2 T.
 • Magnetometr wibracyjny VSM
  Magnetometr jest przeznaczony do badania procesów magnesowania, głównie w nanostrukturach w temperaturze pokojowej.
 • Magnetooptyczny mikromagnetometr
  Układ wyposażony jest w mikroskop Carl Zeiss Jenapol i 12-bitowy system akwizycji obrazów MicroMax z kamerą CCD. Układ służy do badań struktur domenowych z wysoką rozdzielczością i z możliwością analizy wektorowej w oparciu o polarny i podłużny efekt Kerra, przy zastosowaniu zewnętrznego pola magnetycznego, w zakresie temperatur od 10 K do temperatury pokojowej.
 • Magnetooptyczny milimagnetometr
  Magnetometr do pomiaru krzywych magnesowania w magnetycznych nanostrukturach w różnych konfiguracjach pola magnetycznego. Konstrukcja własna, umożliwiająca automatyczne skanowanie x-y powierzchni próbki zogniskowaną wiązką światła laserowego.
 • Mikroskop skaningowy tunelowy i siłowy STM/AFM/MFM
  Szczegółowa informacja na stronie http://physics.uwb.edu.pl/zfmag/wwwfemto/aparatura.htm.
 • Spektrometr FMR
  Spektrometr do badania rezonansu ferromagnetycznego na pasmo X (9,6 GHz) w polu magnetycznym 1 T, w zakresie temperatur od helowej do pokojowej. Układ umożliwia między innymi badanie anizotropii magnetycznej w materiałach magnetycznych.
 • Spektrometr mössbauerowski (zestaw 1)
  Spektrometr posiada napęd przystosowany do zakresów pomiarowych na źródłach 57Co, spolaryzowane kołowo źródło promieniowania nrezonansowego, magnesy stałe o indukcji pola magnetycznego 1,3 T i chłodziarkę helową, umożliwiającą pomiary absorbentów w zakresie temperatur 15-300 K i w polach magnetycznych do 1 T.
 • Spektrometr mössbauerowski (zestaw 2)
  Zestaw spektrometryczny do badań techniką elektronów konwersji wewnętrznej, wyposażony w źródło promieniowania spolaryzowanego kołowo, umożliwiający pomiary warstw przypowierzchniowych w temperaturze pokojowej i w zewnętrznym polu magnetycznym.
 • Spektrometr komptonowski (zestaw 1)
  Spektrometr o zdolności rozdzielczej 0,4 a.u. do pomiaru rozkładu pędów elektronów w ciałach stałych, wyposażony w źródło radioaktywne 137Cs o aktywności ok. 3 TBq i energii promieniowania 662 keV, półprzewodnikowy detektor HPGe i analizator wielokanałowy – aparatura firmy EG&G ORTEC. Szczegóły na stronie http://physics.uwb.edu.pl/zfcs/compton/.
 • Spektrometr komptonowski (zestaw 2)
  Jak wyżej, z tym, że spektrometr (o zdolności rozdzielczej 0,6 a.u.) wyposażony jest w pierścieniowe źródło radioaktywne 241Am o aktywności 37 GBq i energii promieniowania 60 keV, oraz chłodziarkę helową umożliwiającą pomiary w zakresie temperatur od 30 K do 300 K. Szczegóły na stronie http://physics.uwb.edu.pl/zfcs/compton/.
 • Stanowisko do badań efektu Halla i badań opornościowych
  Możliwość prowadzenia pomiarów w zakresie temperatur od 40 K do 800 K, w polu magnetycznym do 1,4T.
 • Układ pomiarowy magnetooptycznych femtosekundowych technik laserowych
  Konstrukcja własna. Szczegółowa informacja na stronie http://physics.uwb.edu.pl/zfmag/wwwfemto/aparatura.htm.
 • Zbudowany na bazie wielordzeniowych procesorów firmy AMD oraz Intel, pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Linux Gentoo. Więcej informacji na stronie http://physics.uwb.edu.pl/wydzial.php?p=81.
 • Stanowiska technologii próbek
  • Aparatura do prowadzenia procesów technologicznych próbek: wysokiej klasy piec łukowy, piec rurowy, urządzenia do rozdrabniania, prasowania, walcowania, spiekania, oraz urządzenia do zatapiania próbek w kwarcu, w atmosferach gazów ochronnych lub próżni.
  • Napylarka VUP-5M-02 do próżniowego osadzania warstw z materiałów przewodzących i półprzewodników metodą sputteringu magnetronowego i naparowania oporowego lub elektronowego, jak również do plazmowego trawienia materiałów.
 • Aparatura wspomagająca badania
  Zestaw z sondą kwadrupolową do badań gazów resztkowych, sonda helowa do badania szczelności układów próżniowych.
 • Klaster Moria – Zakładu Fizyki Nieliowej – 13 węzłów obliczeniowych http://physics.uwb.edu.pl/wf/?page_id=228.