M&M Symposium

W dniu 20 października 2017 r. świętowaliśmy urodziny profesora Mirosława Brewczyka z Zakładu Fizyki Nieliniowej oraz profesora Mariusza Gajdy z Instytutu Fizyki PAN Warszawa. 

Imprezę zorganizowali doktoranci obu profesorów – a było to jednodniowe sympozium naukowe (które miało miejsce w budynku IF PAN Warszawa), na które zaproszono naukowców z kraju i zagranicy. Wykłady dotyczyły tematyki badawczej ale… okraszone były wątkami osobistymi – co przedstawiło sylwetki obu solenizantów z lekko innej perspektywy.  Wieczorem wszyscy zasiedli do uroczystej kolacji.