Projekty badawcze

Projekty badawcze

2019

2016

 • Grant NCN OPUS 7 „Wpływ struktury i domieszkowania wielowarstwowych układów ferromagnetyk/wczesny metal przejściowy na ich właściwości magnetostatyczne i magnetotransportowe” (5.03.2015-6.03.2018) realizowany w ramach konsorcjum z Instytutem Fizyki PAN. Wartość dla UwB: 268 800 zł, kierownik: dr hab. Maria Tekielak.
 • Grant NCN Koherentne wzbudzanie spinów femtosekundowymi impulsami światła w magnetycznych heterostrukturach metal/dielektryk (2014-2017). Wartość: 660 tys. zł, kierownik: prof. Andrzej Stupakiewicz.
 • Grant NCN Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina współrealizowany przez Zakład Astronomii i Astrofizyki w latach 2013-2016; projekt badawczy zgłoszony w ramach konkursu Per Aspera ad Astra. Całkowity koszt projektu – 1,3 mln zł, dla Wydziału Fizyki – 42 567 zł. Kierownik zadań UwB – prof. Piotr Jaranowski.

2015

 • Grant NCN OPUS 7 „Wpływ struktury i domieszkowania wielowarstwowych układów ferromagnetyk/wczesny metal przejściowy na ich właściwości magnetostatyczne i magnetotransportowe” (2015-2017) realizowany w ramach konsorcjum z Instytutem Fizyki PAN. Wartość dla UwB: 268 800 zł, kierownik: dr hab. Maria Tekielak.
 • Grant NCN Koherentne wzbudzanie spinów femtosekundowymi impulsami światła w magnetycznych heterostrukturach metal/dielektryk (2014-2017). Wartość: 660 tys. zł, kierownik: prof. Andrzej Stupakiewicz.
 • Projekt „Wsparcie komercjalizacji i patentowania w trybie EPC sposobu pomiaru jednorodności materiału przewodzącego prąd elektryczny” (1.04.2014-28.12.2015) w ramach III konkursie Programu Patent Plus. Wartość 132 400 zł, kierownik: prof. Krzysztof Szymański.
 • Grant NCN Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina współrealizowany przez Zakład Astronomii i Astrofizyki w latach 2013-2016; projekt badawczy zgłoszony w ramach konkursu Per Aspera ad Astra. Całkowity koszt projektu – 1,3 mln zł, dla Wydziału Fizyki – 42 567 zł. Kierownik zadań UwB – prof. Piotr Jaranowski.
 • HARMONIA-Tiger
 • TEAM

2014

 • Projekt HARMONIA-Tiger „Modyfikacja magnetycznych właściwości ultracienkich struktur z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego w szerokim zakresie spektralnym” (2013.05.07-2016.05.06), realizowany w ramach współpracy pomiędzy 6 jednostkami: Wydział Fizyki UwB (lider konsorcjum), Instytut Fizyki PAN w Warszawie (Partner konsorcjum), Instytut Fizyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej (zagraniczna jednostka współpracująca), krajowe jednostki wspomagające realizację projektu: WAT w Warszawie, Instytut Optoelektroniki w Warszawie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Całkowity koszt projektu – 1,63 mln zł, dla Wydziału Fizyki – 693 tys. zł. Kierownik projektu oraz zadań UwB: prof. dr hab. Andrzej Maziewski.
 • Projekt NCN Opus 1 „Dyskretyzacje układów dynamicznych zachowujące całki ruchu” (1.12.2011-31.01.2014). Wartość 55 900 zł, kierownik: prof. dr hab. Jan L. Cieśliński
 • Projekt badawczy NCN OPUS 1 „Badanie własności kondensatu Bosego-Einsteina w niezerowych temperaturach” (12.12.2011-11.12.2013). Wartość: 169 tys. zł, kierownik: prof. dr hab. Mirosław Brewczyk.
 • Grant NCN PRELUDIUM 2 „Badanie magnetycznych przejść fazowych indukowanych przez naświetlanie jonami Ga w nanostrukturach Pt/Co/Pt” (7.08.2012-6.02.2014). Wartość: 135 060 zł, kierownik: dr Piotr Mazalski. Grant NCN Koherentne wzbudzanie spinów femtosekundowymi impulsami światła w magnetycznych heterostrukturach metal/dielektryk (2014-2017). Wartość: 660 tys. zł, kierownik: prof. Andrzej Stupakiewicz.
 • Projekt „Wsparcie komercjalizacji i patentowania w trybie EPC sposobu pomiaru jednorodności materiału przewodzącego prąd elektryczny” (1.04.2014-28.12.2015) w ramach III konkursie Programu Patent Plus. Wartość 132 400 zł, kierownik: prof. Krzysztof Szymański.
 • Grant współrealizowany przez Zakład Astronomii i Astrofizyki, projekt międzynarodowy niewspółfinansowany nr DPN/N176/VIRGO/2009 „Uczestnictwo zespołu POLGRAW w obserwatorium fal grawitacyjnych Virgo” (2010-2014). Całkowity koszt projektu – 2,1 mln zł, dla Wydziału Fizyki – 187 180 zł. Kierownik zadań UwB: prof. Piotr Jaranowski (realizator: dr Andrzej Pisarski).
 • Grant NCN Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina współrealizowany przez Zakład Astronomii i Astrofizyki w latach 2013-2016; projekt badawczy zgłoszony w ramach konkursu Per Aspera ad Astra. Całkowity koszt projektu – 1,3 mln zł, dla Wydziału Fizyki – 42 567 zł. Kierownik zadań UwB – prof. Piotr Jaranowski.
 • Projekt współrealizowany przez Zakład Astronomii i Astrofizyki: grant nr N N203 581240 „Badanie geometrii źródeł i procesów fizycznych wokół kreujących czarnych dziur i gwiazd neutronowych” (2011-2014). Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zdziarski, instytucja prowadząca: CAMK PAN w Warszawie, realizator: dr Marek Nikołajuk.
 • TEAM

2013

 • Projekt badawczy NCN OPUS 1 o wartości 169 tys. zł „Badanie własności kondensatu Bosego-Einsteina w niezerowych temperaturach” (12.12.2011-11.12.2013); kierownik – prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
 • Projekt badawczy NCN PRELUDIUM 2 „Badanie magnetycznych przejść fazowych indukowanych przez naświetlanie jonami Ga w nanostrukturach Pt/Co/Pt” (7.08.2012-6.02.2014)
 • Projekt POLONIUM „Badania reorientacji spinowej w nanostrukturach Co naświetlanych jonami Ga+” (2012-2013)
 • Grant inwestycyjny „System kontroli dawek pochłanianych w materii miękkiej” (2012-2013)
 • TEAM

 2012

 • Projekt TEAM realizowany przez Zakład Fizyki Magnetyków przy współpracy z Instytutem Fizyki PAN „Statics and dynamics of magnonic and magnetophotonic crystals – SYMPHONY” (1.05.2012-30.06.2015), finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej; kierownik – prof. dr hab. Andrzej Maziewski
 • Projekt badawczy NCN „Badanie własności kondensatu Bosego-Einsteina w niezerowych temperaturach” (2011-2012); kierownik – dr hab. Mirosław Brewczyk, prof. UwB
 • Projekt badawczy NCN „Dyskretyzacje układów dynamicznych zachowujące całki ruchu” (2011-2012); kierownik – dr hab. Jan Cieśliński, prof. UwB
 • Projekt badawczy NCN PRELUDIUM 2 „Badanie magnetycznych przejść fazowych indukowanych przez naświetlanie jonami Ga w nanostrukturach Pt/Co/Pt” (7.08.2012-6.02.2014); kierownik – mgr Piotr Mazalski
 • Projekt POLONIUM „Badania reorientacji spinowej w nanostrukturach Co naświetlanych jonami Ga+” (2012-2013) – współpraca Zakładu Fizyki Magnetyków (prof. Andrzej Maziewski) i ESRF (prof. A.Rogalev)
 • Grant inwestycyjny wartości 895 000 zł „Nowoczesny spektrometr mössbauerowski z wyposażeniem” (2011-2012) finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, realizowany w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego
 • Grant inwestycyjny o wartości 810 000 zł „System kontroli dawek pochłanianych w materii miękkiej” (2012-2013) finansowany przez MNiSW, realizowany w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego
 • FANTOMAS
 • SPINLAB

2011

 • Projekt MNiSW Nr N202 172335 „Metoda niezmienników w spektroskopii mösbauerowskiej i zastosowanie do mikroskopowych badań wybranych układów magnetycznych” (2008-2011); kierownik projektu – dr hab. Krzysztof Szymański, prof. UwB.
 • Projekt badawczy (promotorski) Nr N N202 290238 pt.: „Efekt Einsteina-de Haasa w kondensacie Bosego-Einsteina atomów 87Rb w zależnych od czasu polach magnetycznych”; kierownik – dr hab. Mirosław Brewczyk, prof. UwB
 • Projekt badawczy (promotorski) Nr N N202 290238 pt.: „Geometryczna dyskretyzacja niektórych modeli fizycznych”; kierownik – dr hab. Jan Cieśliński, prof. UwB
 • FANTOMAS
 • SPINLAB
 • NANOMAG-LAB

2010

 • Krajowe centrum nanostruktur magnetycznych do zastosowaw elektronice spinowej – SPINLAB pod kierownictwem prof. Andrzeja Maziewskiego
 • Projekt badawczy (promotorski) Nr N N202 290238 pt.: „Efekt Einsteina-de Haasa w kondensacie Bosego-Einsteina atomów 87Rb w zależnych od czasu polach magnetycznych”; kierownik projektu dr hab. Mirosław Brewczyk, prof. UwB
 • Projekt badawczy (promotorski): „Badanie zmian właściwości ultracienkich warstw kobaltu pod wpływem struktury otaczających je warstw” (2009-2010); kierownik projektu – prof. dr hab. Andrzej Maziewski.

2009

 • „Indukowanie reorientacji spinowej w cienkich warstwach Pt/Co/Pt z wykorzystaniem implantacji jonami”. Grant DAAD-MNiSW 2009-2010 pod kierownictwem prof. Andrzeja Maziewskiego i Dr hab. Jürgena Fassbendera.
 • Projekty realizowane, rozpoczęte w poprzednich latach:

2008

2007

 • Projekt w ramach programu Ministra: „Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych”, UMOWA Nr DWI-1/E-342/PMPP/2007; kierownik – dr hab. Krzysztof Szymański
 • Projekt naukowy No. ILL – 5 – 41 – 425, ILL, Grenoble „Crystal and magnetic ordering in UFe5Sn single crystal”; kierownik – prof. Ludwik Dobrzyński
 • Projekt naukowy No. ILL – 5 – 41 – 431, ILL, Grenoble „Magnetic structure investigation of the single crystal of ScFe4Al8 by Laue diffraction”; kierownik – prof. Ludwik Dobrzyński
 • Projekt badawczy RB720147 w Rutherford Appleton Laboratory „Dynamics of muons in Cr3-xCoxSi system with A15 structure”; kierownik – dr hab. Krzysztof Szymański

2006

 • Projekt badawczy I-20060174 EC entitled „EXAFS investigation of Cr3-xCoxSi alloys” (2006-2007); kierownik – dr hab. Krzysztof Szymański.
 • Projekt badawczy nr 1 P03B 051 30 „Własności dipolowego kondensatu Bosego-Einsteina” (2006-2008); kierownik – dr hab. Mirosław Brewczyk
 • Projekt badawczy (promotorski) 3 T08A 021 30 G „Badanie zmian właściwości ultracienkich warstw kobaltu pod wpływem struktury otaczających je warstw”; kierownik – prof. Andrzej Maziewski.

2005

 • Projekt badawczy RB510025 w Rutherford Appleton Laboratory „Weak ferromagnetism in Cr3Si-based alloys”; kierownik – prof. Ludwik Dobrzyński
 • Projekt naukowy No. LLB – 7566: „Nuclear and magnetic ordering in ScFe4Al8 single crystal”, CEA-Saclay, Francja; kierownik – dr Katarzyna Rećko
 • Projekt naukowy No. LLB – 7857: „Magnetic ordering in ScFe4Al8 single crystal”, CEA-Saclay, Francja; kierownik – dr Katarzyna Rećko

2004

 • Projekt badawczy nr 1 P03B 029 27 „Analiza danych z detektorów fal grawitacyjnych” (2004-2007); kierownik – dr hab. Piotr Jaranowski
 • Udział w projektach UE w ramach Large-Scale Facilities (Laboratorium Leona-Brillouina w Saclay) oraz projekcie „Nupex” (zakończony w 2004 r.)
 • Grant DAAD-KBN „Magnetism in silicides and oxides of transition metals”, realizowany w latach 2004-2005 pod kierownictwem prof. Ludwika Dobrzyńskiego i prof. Hartmut Fuess

2003

 • Udział w sieci: „Nowe materiały dla magnetoelektroniki Mag-El-Mat”, 2003-2008; koordynator sieci: Doc. dr hab. Bogdan Idzikowski, koordynatorzy zadań UwB: prof. Andrzej Maziewski i prof. Krzysztof Szymański.
 • Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MIN-008/P03/03 „Informatyka i inżynieria kwantowa” (2003-2007); kierownik – dr hab. Mirosław Brewczyk
 • Udział w projekcie europejskim n00: RII3-CT-2003-505925, „Access Activities of the Integrated Infrastructure Initiative for Neutron Scattering and Muon Spectroscopy”

2002

 • Udział w Sieci naukowej „NANOMATERIAŁY MAGNETYCZNE”, powołanej z inicjatywy Centrum Doskonałości „NanoCentre” Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Numer Projektu G5MA-CT-2002-04043; kierownik sieci prof. Tadeusz Kulik PW, koordynator zadań UwB prof. Andrzej Maziewski.
 • Projekt badawczy nr 2P03B 126 22 2004 „Konstrukcja ścisłych rozwiązań układów ciągłych i dyskretnych metodami geometrycznymi” (2002-2004); kierownik – dr hab. Jan Cieśliński
 • Projekt KBN 4 T11B 006 24 „Uporządkowanie magnetyczne w ultracienkich warstwach kobaltu; wpływ warstwy przykrywającej”, 2003-2006; kierownik: prof. Andrzej Maziewski.
 • Projekt badawczy I-01-042, Hamburg, DESY (2001-2002 ) „Investigation of directions of the hyperfine fields in Er-Fe-B”; kierownik – dr hab. Krzysztof Szymański
 • Projekt KBN (4 T08A 025 23) „Modyfikacja magnetycznego uporządkowania w nanostrukturach na podłożach schodkowych – inżynieria spinowa?” 2002-2005; kierownik – dr Marek Kisielewski.
 • Projekt edukacyjny, pilotażowy (finansowany przez MEN) budowy szkolnych mini-laboratoriów do nauczania przedmiotów przyrodniczych; koordynator prof. Henryk Szydłowski UAM, kierownik zadań realizowanych na Podlasiu – prof. Andrzej Maziewski.

2000

 • Projekt badawczy 2P03B 012 18 (GR-65) „Badanie własności elektronów przewodnictwa w metalach i stopach techniką spektroskopii komptonowskiej i magnetycznej dyfrakcji promieniowania X” (2000-2003); kierownik – dr hab. Eugeniusz Żukowski, prof. UwB.
 • Udział w projekcie europejskim No. ICA1-CT-2000-70029 „KFKI Condensed Matter Research Center of the Europan Communities” (2000-2003)
 • Projekt badawczy 2P03B 050 19 „Badanie własnosci magnetycznych i elektrycznych stopu Cr3Si domieszkowanego Fe, Co i Ni” (2000-2002); kierownik – mgr Piotr Zaleski.
 • Projekt badawczy 2P03B 038 19 „Badanie uporządkowania krystalicznego i magnetycznego w stopach metalicznych (U, Th, Sc)Fe/x/A/112-x/, 3.5”
 • Projekt badawczy AB (II-03-003) Hamburg, DESY, (1999-2002) „Circularly Polarized Beam for Nuclear Resonant Scattering”. This work was supported by the IHP-Contract HPRI-CT-1999-00040/2001-00140; kierownik – dr hab. Krzysztof Szymański
 • Projekt KBN 2P03B 115 16 „Badanie własności magnetycznych układów nieuporządkowanych technikami spolaryzowanego źródła mossbauerowskiego, magnetometrii, transportu i rozpraszania komptonowskiego” (1999-2001); kierownik – dr hab. Krzysztof Szymański

Wcześniejsze

 • Projekt KBN, 2P03B03610 „Badanie struktury elektronowej i własności magnetycznych niektórych stopów d-elektronowych” (1996-1998); kierownik – prof. Ludwik Dobrzyński
 • Projekt badawczy 2P03B 061 08 (GR-64) „Badanie rozkładu gęstości pędów elektronów w metalach i stopach” (1995-1998); kierownik: dr hab. Eugeniusz Żukowski
 • Udział w grancie europejskim CHR-CT 930135 1994-97 „X-ray studies of the Structure and Electronic Properties of Magnetic Materials”
 • Projekty badawcze realizowane w Białymstoku w zespole kierowanym przez prof. Andrzeja Maziewskiego od końca lat siedemdziesiątych:
  • Kilkanaście projektów polskich PR-3, CPBP, CPBR, KBN (w tym trzy granty promotorskie)
  • Projekty zagraniczne:
   • „Detection of Plasma Clusters with Thin Magnetic Films – Technical Feasibility Study?” finansowany przez European Office of Aerospace Research and Development (1993-1994)
   • „Magnetic Properties of Novel Ultrathin Films” – projekt finansowany przez Unię Europejską (Human Capital Mobility (1995-1996)