Uczelnie w Powiecie — Siemiatycze

W dniu 22 lutego 2018 r. uczestniczyliśmy w targach edukacyjnych w Siemiatyczach. Był to wyjazd w ramach Prezentacji Edukacyjno – Doradczych (XVI edycja). Wydział Fizyki reprezentowali dr hab. Katarzyna Rećko oraz mgr Marcin Marculewicz – nasz student III stopnia (doktorant).